czy do urlopu wlicza sie premie uznaniowa

Black Milk! 3x3 butelki czarnego mleka

Temat: premia uznaniowa
" />proszę o wyjaśnienie czym skutkuje premia uznaniowa a nie regulaminowa w zakladzie pracy , chodzi mi o wyliczenie średniej urlopowej, czy zwolnień lekarskich nie znam się wogóle na tym tylko slyszalam że premi uznaniowej się nie wlicza do zw.lek. ani do urlopu czy to prawda i w takim razie jest ona gorsza dla pracownika?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28810Temat: premia uznaniowa
" />jeśli masz w regulaminie zapis że nie przysługuje gdy pracownik choruje to nalezy ją wliczac do podstawy. Natomiast ciągnąć dalej temat co wynagrodzenia urlopowego - znalazłam taką informację MPIiU Nr 15/2005 W naszym zakładzie co miesiąc jest wypłacana premia uznaniowa. Jej wysokość nie jest ustalona w żadnych przepisach wewnętrznych i w poszczególnych miesiącach pracownicy otrzymują ją w różnej wysokości lub nie otrzymują jej wcale. Czy wliczać ją do podstawy wynagrodzenia urlopowego? Moim zdaniem, premię uznaniową należy wliczać do podstawy wynagrodzenia urlopowego jako zmienny składnik wynagrodzenia. Wątpliwości często budzi przepis dotyczący wyłączeń z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wykluczający uwzględnianie w nim jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania lub konkretne osiągnięcie. Premia uznaniowa jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przyznawanym najczęściej za dobre wyniki w pracy. Tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, nie wszyscy pracownicy otrzymują ją regularnie. Jednak premia wypłacana zasadniczo w okresach miesięcznych nie spełnia ani warunku przypisania do określonego zadania lub określonego ... dotyczy natomiast wypłat mających charakter nagrody, wypłacanych nieregularnie, których uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego kłóciłoby się z zasadą, że pracownik za czas urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakby w tym czasie normalnie pracował. Z kolei wliczanie do podstawy wymiaru premii uznaniowej wypłacanej tak, jak w opisywanej sytuacji, pozwala na pełną realizację tej zasady.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28810


Temat: Wynagrodzenie za urlop
" />Proszę o pomoc przy obliczeniu wynagrodzenia za sierpień !!! otóż tak: pracownik do lipca otrzymywał stałe wynagrodzenie 1600 zł brutto w lipcu otrzymał podwyżkę i ma 1750 żł brutto +premię uznaniową ( pierwszy raz w tym roku zresztą 390 zł. w lipcu był 2 dni na urlopie wypoczynkowym w sierpniu był 4 dni na urlopie wypoczynkowym ( ma cały etat ) nie mamy regulaminu wynagradzania, tylko w umowie o pracę jest wspomniane że zasadnicza +premia uznaniowa 29-08-2007 *SENTE napisz do...Za urlop należy się takie wynagrodzenie, jakie dostałby, gdyby w tym czasie pracował. Skoro ma wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej, to tyle mu wypłacasz (1.750). Natomiast co do zmiennych składników uznaniowych to liczysz średnią z trzech miesięcy. Z tym, że nie ma takiego tworu jak premia uznaniowa. Albo premia, której warunki ustalania są jasne i obektywne (np. wykonanie zadania, osiągnięcie wyników) albo nagroda - w pełni uznaniowa, zależna od "widzimisię" szefa. 29-08-2007 dorot napisz do...czyli , jak w tym okresie otrzymał tylko 1-dną premię uznaniową to te 390 zł dzielę na ilość godzin faktycznie przepracowanych w okresie 3 m-cy tak (sumuję te przepracowane godziny z 3-m-cy ) 29-08-2007 anita.p napisz do...Nie dorot, co do zasady w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się jednorazowych nagród / premii. 29-08-2007 dorot napisz do...tak szczerze to nie wiem czy te premie są jednorazowe w tym roku firma ma dodatkowe zadanie ( juz nie będę wyjaśniać dokładniej ) nie mniej jednak pracownicy jak wykonają jakiś tam etap tych prac ( wiąże się to z wystawienie FV dla tego kontrahenta ) mają premię uznaniową . Więc myślę że trzeba ją doliczać ?? czy ktoś ma inne zdanie 29-08-2007 anita.p napisz do...Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop zawarte są w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 z 1997, poz.14 ze zm.). W wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń wyraźnie wskazanych § ... gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu ... § 7-11. Premią uznaniowa jak sama nazwa wskazuje jest wypłacana przez pracodawcę wtedy, gdy on uzna to za zasadne. Nie ma ona charakteru roszczeniowego, co wiąże się z tym, iż nie ... uwzględnianie nagród lub premii w wynagrodzeniu urlopowym pod warunkiem, że taka zasada została określona w regulaminie płac lub innym akcie obowiązującym u danego pracodawcy. 30-08-2007 dorot napisz do...dziękuję wam bardzo za pomoc życzę miłego dnia. 30-08-2007 barika napisz do...Z tego co wiem, to pracodawca może wprowadzić do regulaminu wynagradzania punkt który mówi, że nagrody uznaniowewliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=318
 

Powered by WordPress dla [Black Milk! 3x3 butelki czarnego mleka]. Design by Free WordPress Themes.